Zaloguj
Reklama

Certyfikat Terapeuty Środowiskowego i Specjalisty Terapii Środowiskowej

Certyfikat Terapeuty Środowiskowego i Specjalisty Terapii Środowiskowej
Fot. medforum
(0)

Szkolenie prowadzące do zdobycia Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego adresowane jest w 1 edycji do ponad 100 osobowej grupy: pracowników środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, psychiatrycznych oddziałów dziennych a szczególnie osób zatrudnionych w PZP z założeniem iż grupa ta będzie odpowiedzialna za chorych wymagających opieki czynnej.

Reklama
Certyfikat Terapeuty Środowiskowego
i Specjalisty Terapii Środowiskowej

Autorzy opracowania
Czuma Krzysztof, Dorożyńska Bożena, Kotrys Krzysztof, Wytyczk Irena

Konsultacja:
Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
oraz Centrum Edukacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii


Program Szkolenia:

Szkolenie prowadzące do zdobycia Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego adresowane jest w 1 edycji do ponad 100 osobowej grupy: pracowników środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, psychiatrycznych oddziałów dziennych a szczególnie osób zatrudnionych w PZP z założeniem iż grupa ta będzie odpowiedzialna za chorych wymagających opieki czynnej. Do szkolenia zakwalifikowane będą osoby z co najmniej 2 –letnim stażem pracy. Szkolenie jest ustrukturowane w 6 wyjazdowych spotkań w przeciągu 2 lat. Każde ze spotkań zawiera 4 dni pracy edukacyjno-szkoleniowej (łącznie 30 godzin). Całość szkolenia obejmuje 180 godzin w tym 54 godziny wykładowo - seminaryjne,108 godzin warsztatowych,18 godzin grupy Balinta. Zajęcia wykładowo seminaryjne(na każdym spotkaniu 9 godzin) będę prowadzone dla grupy 100 osobowej przez jednego wykładowcę. Zajęcia warsztatowe (na każdym spotkaniu 18 godzin) grupy Balinta (na każdym spotkaniu 3 godziny) będą prowadzone równolegle w 4 20 osobowych grupach. Każde z zajęć warsztatowych będzie przebiegało według szczegółowo opracowanych konspektów (w trakcie przygotowania).


Więcej w załączniku: [pobierz]
 
Reklama
(0)
Komentarze