Zaloguj
Reklama

Jak rozpoznać autyzm?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pisula, E. (1998). Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
    Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
    Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnostyka, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Kategorie ICD:


Jak rozpoznać autyzm?
Fot. ojoimages
(4)

Jak rozpoznać u dziecka autyzm? Diagnostyka tej choroby bywa trudna, ale im wcześniej ją wykryjemy, tym szybciej można będzie wprowadzić zindywidualizowaną terapię swojego dziecka.

Reklama

Autyzm cechuje się również stereotypowymi ruchami ciała, potrzebą niezmienności w otoczeniu, zachowania autostymulacyjne np. bujanie się na krześle lub kręcenie w kółko. Często występują również problemy ze snem, jedzeniem, zachowania autodestrukcyjne jak uderzanie się rękoma o głowę, napady złości i agresji skierowane na otoczenie, nadaktywność oraz reakcje lękowe.

Gdzie szukać pomocy?

Pierwszym miejscem specjalistycznej pomocy powinna być poradnia pediatryczna bądź psychologiczno-pedagogiczna, których głównym celem jest rozpoznanie u dzieci różnych zaburzeń rozwoju. W poradniach dziecko poddawane jest badaniom psychologicznym i pedagogicznym określającymi potencjalne możliwości dziecka (np. badanie ilorazu inteligencji, obserwacja dziecka, wywiad z rodzicami). Jeżeli zachodzi podejrzenie wad rozwojowych dziecko kierowane jest również na badania medyczne.

Rozpoznawaniem autyzmu zajmują się lekarze psychiatrzy, przy współpracy psychologów, neuropsychologów lun neurologów dziecięcych. Lekarz, najczęściej psychiatra dziecięcy, ocenia czy dziecko spełnia pełne kryteria klasyfikacji dla autyzmu bądź innej jednostki ze spektrum autystycznego na podstawie bezpośredniej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych, wywiadu z rodziną oraz analizy dokumentacji medycznej, pedagogicznej i psychologicznej, a także opinie wychowawców i nauczycieli.

 

fot. ojoimages

 

Należy pamiętać, że autyzm jest jedynie diagnozą objawową. Oznacza to, że jeśli u dziecka wystąpi odpowiednia konstelacja objawów i spełnione będą kryteria różnicowe, rozpoznajemy autyzm lub zaburzenia pokrewne.

Przyczyny autyzmu wczesnodziecięcego nie są na razie znane. Autyzm u dzieci często bywa nierozpoznany przez dłuższy czas, co działa na niekorzyść malucha. Im wcześniej rodzice zorientują się, że nietypowe zachowania i wolniejszy rozwój mowy to oznaki autyzmu, tym lepiej dla dziecka.

Reklama
(4)
Komentarze