Zaloguj
Reklama

Katepsyna K - nieprzewidziany uczestnik gry w schizofrenię

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Katepsyna K - nieprzewidziany uczestnik gry w schizofrenię
Fot. Panthermedia
(3)

Otrzymane niedawno wyniki pokazują, że gen cath K jest istotnie wyrażany w mózgach ssaków. 

Reklama

Spośród szczurzych genów, mózgowa ekspresja których jest zmieniana przez neuroleptyki w jednym kierunku i przez amfetaminę w przeciwnym, tylko trzy są zlokalizowane w obszarach (ludzkich) chromosomów, o których wiadomo, że sa powiązane ze schizofrenią. Co interesujące, jeden z nich, katepsyna proteazy cysteiny lizosomalnej K (cath K) jest powszechnie uważana za nie wyrażaną w centralnym układzie nerwowym. Hans-Gert Bernstein i współpracownicy przebadali niedawno obecność cath K i jej komórkową lokalizację w mózgach szczurów i ludzi. Cath K rozpoznano jako szeroko rozpowszechnioną w szczurzym i ludzkim mózgu, z neuronami będącymi głównym komórkowym miejscem ekspresji. Silne immunoznaczenie zostało zanotowane w podwzgórzu, prążkowiu i móżdżku. Co ważne, w porównaniu do dopasowanych członków grupy kontrolnej zaobserwowano jasne przeregulowanie w ekspresji cath K w mózgach schizofreników. Ostra nadregulacja w schizofrenii mogła byc wywołana leczeniem. Jej lokalizacja w chromosomie 1q21, czyni proteazę obiecującym kandydatem dla dalszych badań. Zwiększone aktywności cath K mogą brać udział w często zgłaszanej osteoporozie towarzyszącej schizofrenii, ponieważ cath K jest głównym regulatorem gęstości kości.

Reklama
(3)
Komentarze