Zaloguj
Reklama

Na czym polega farmakoterapia uzależnień?

Autor/autorzy opracowania:

Adres www źródła:


Na czym polega farmakoterapia uzależnień?
Fot. medforum
(4)

Przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest przyczyną problemów psychicznych i zaburzeń zachowania.

Reklama

Definiowane jest jako zestaw zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w których dominuje przyjmowanie substancji psychoaktywnej.

Zasadniczą cechą uzależnienia jest brak kontroli nad zachowaniami popędowymi, które prowadzi do poszukiwania kontaktu i używania substancji uzależniającej.

Jak rozpoznać uzależnienie?

O uzależnieniu możemy mówić, gdy występują przynajmniej trzy z niżej wymienionych objawów:

  • silne pragnienie lub przymus użycia substancji psychoaktywnej
  • trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z używaniem substancji
  • wystąpienie charakterystycznych dla danej substancji objawów abstynencyjnych po zaprzestaniu stosowania lub zmniejszeniu ilości
  • potrzeba używania większych dawek w celu wywołania tego samego efektu
  • używanie substancji pomimo świadomości o jej szkodliwości
  • zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, pracy i rodziny


Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu

Obecnie farmakoterapia uzależnienia od alkoholu opiera się na stosowaniu leków mających wydłużyć abstynencję i zmniejszyć ilość wypijanego alkoholu. Chociaż do niedawna nie odgrywała ona znaczącej roli w leczeniu uzależnień
 fot. ojoimages


Pierwszy zarejestrowany lek zmniejszał głód alkoholowy. Pacjenci go zażywający sięgali po alkohol rzadziej i pili dwukrotnie mniej w porównaniu do pacjentów stosujących jedynie psychoterapię.  Inny lek dopuszczony do leczenia uzależnień alkoholwych blokuje receptory opioidowe i  niweluje euforyzujące działanie alkoholu. Osoby w trakcie kuracji sięgające po alkohol stwierdzają, że nie przynosi on oczekiwanych efektów, zauważają bezcelowość picia i ograniczają ilość spożywanego alkoholu.

Oba leki powinny być zawsze stosowane jako wsparcie psychoterapii, nie jako środek lecznicy samodzielny.

Reklama
(4)
Komentarze