Zaloguj
Reklama

Osobowość dyssocjalna a życie codzienne

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

 • Babiak P., Hare R.D., Węże w garniturach. Gdy psychopaci idą do pracy, Jeżeli P to Q Wydawnictwo, Poznań 2009.
  Hare R.D., Psychopaci są wśród nas, „Znak”, Kraków 2006.
  Kępiński A., Psychopatie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988.
  Pospiszyl K., Psychopatia, Żak, Warszawa 2000.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Osobowość dyssocjalna a życie codzienne
Fot. medforum
(4)

Osoby, które określamy jak antyspołeczne, aspołeczne czy dyssocjalne, swoim zachowaniem prezentują takie cechy jak oziębłość emocjonalna, brak zrozumienia, współczucia czy empatii wobec innych (nawet osób najbliższych), zdolność do stosowania przemocy, agresja, nadpobudliwość, brak przestrzegania zasad oraz nie spełnianie oczekiwań innych osób.

Reklama

Nie przestrzegają one także obowiązującego dla wszystkich porządku społecznego, a swoje potrzeby zaspokajają kosztem innych osób.
 
Osobowość dysocjalna a jej funkcjonowanie w społeczeństwie


Osobowości antyspołeczne, nie są w stanie przestrzegać podstawowych zasad i porządku publicznego. Mają problem z normalnym i spokojnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Zgodnie z danymi statystycznymi, około 80% osób, z tego typu osobowością, staje się sprawcami różnego rodzaju przestępstw.  Zachowania dysocjacyjne są dobrowolnym wyborem pacjenta i prowadzą do wadliwego funkcjonowania społecznego.
 
Jakie są przyczyny osobowości dyssocjalnej


Cały czas trwają badania, których celem jest poznanie przyczyn rozwoju osobowości dyssocjalnej. W chwili obecnej, naukowcy raz lekarze, podają, iż wpływ mogą/mają na te między innymi:

 • wrogi klimat emocjonalny (już od początku życia dziecka)
 • defekty w procesie socjalizacji
 • wprowadzenie w życie dziecka, wrogich, agresywnych, niebezpiecznych zachowań przez rodziców, dziadków czy inne osoby
 • niedojrzałość mózgu
 • nieprawidłowa budowa oraz funkcjonowanie układu limbicznego
 • czynniki genetyczne (dodatkowy chromosom Y w kariotypie, czyli XYY)
 • niedobory czynników pobudzających i wiele innych

Reklama
(4)
Komentarze