Zaloguj
Reklama

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklasyfikowane gdzie indziej o nieokreślonym zamiarze (inne określone miejsce) (1 treść)