użytkowników online: 3115
Metadon w uzaleznieniu od opiatów

W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20 000–40 000 osób...

Komentarze do artykułu

Ankieta

  

Jakie są główne objawy schizofrenii?

Konkurs na forum
Konkurs tematyczny