Zaloguj
Reklama

Aktualne opcje terapeutyczne w leczeniu ostrej postaci zespołu Guilain – Barre u dzieci

Autorzy: Shakar E
Aktualne opcje terapeutyczne w leczeniu ostrej postaci zespołu Guilain – Barre u dzieci
Fot. panthermedia
(0)

Klasyczna postać zespołu Guillain – Barre ( GBS) charakteryzuje się jednofazowym wystąpieniem polineuropatii czuciowo – ruchowej z symetrycznym niedowładem wiotkim, zaburzeniami czucia oraz, rzadziej, zaburzeniami autonomicznymi. Spotykane są także izolowane postaci z zaburzeniami wyłącznie ruchowymi, czuciowymi czy też autonomicznymi. Złożony proces immunologiczny prowadzi do odcinkowej demielinizacji, a w postaci postępującej także z występowaniem uszkodzenia aksonalnego.

Reklama

Na podstawie analizy Cochrane określono, że rekomendowaną metodą leczenia ostrej fazy GBS jest plazmafereza z następczą dożylną podażą immunoglobulin. Jednak plazmafereza wiąże się z możliwością wystąpienia poważnych powikłań, w tym skazy krwotocznej, a zastosowanie tej metody terapeutycznej wymaga odpowiedniego sprzętu. Dlatego też pierwszą metodą stosowana w leczeniu ostrego zespołu GB powinna być dożylna podaż immunoglobulin w dawce 2g/ kg masy ciała przez dwa kolejne dni. W przypadkach przewlekających się można następnie zastosować dożylną sterydoterapię metylenoprednizolonem. Jeśli obie te metody zawiodą powinna zostać przeprowadzona plazmafereza.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Clin Neuropharmacol 2006; 29 ( 1) : 45-51

Reklama
(0)
Komentarze