Zaloguj
Reklama

Aktywność receptorów dopaminy u chorych na schizofrenię i zespół stresu pourazowego

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • The Journal of Neuroscience, April 15, 2009, 29(15):4836-4845; doi:10.1523/JNEUROSCI.0178-09.2009

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Aktywność receptorów dopaminy u chorych na schizofrenię i zespół stresu pourazowego
Fot. medforum
(0)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań jeden z receptorów dopaminy ma decydujący wpływ na znaczenie emocjonalne doznawanych przeżyć.

Reklama

Schizofrenia i zespół stresu pourazowego charakteryzują się nieprawidłowościami w ocenie stopnia istotności doznawanych przez pacjenta przeżyć. Nicole Lauzon i Steven Laviolette z Uniwersytetu Zachodniego Ontario (Kanada) przeprowadzili niedawno badania na szczurach poddanych węchowym bodźcom wywołującym lęk.

Jak podano w numerze czasopisma "The Journal of Neurosciuence" z 15 kwietnia, poprzez pobudzenie jednego z receptorów dopaminy w środkowej korze przedczołowej naukowcy dokonali znacznego wzmocnienia emocjonalnego wydźwięku doznawanych przez zwierzęta przeżyć. Odkrycie to daje nadzieję na opracowanie lepszych metod wspomagania działania pamięci i postrzegania emocjonalnego u pacjentów z zespołem stresu pourazowego i schizofrenią.

Reklama
(0)
Komentarze