Zaloguj
Reklama

Alkohol w liczbach

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Alkohol w liczbach
Fot. medforum
(5)

1,8 miliona osób na świecie zmarło w 2002 z powodu alkoholu – stanowi to 3,2% wszystkich zgonów (WHO, Raport o stanie zdrowia na świecie w roku 2002).

Reklama

W krajach rozwiniętych alkohol jest trzecim głównym czynnikiem zagrażającym zdrowiu, za nikotyną i nadciśnieniem tętniczym (WHO, The European Health Report 2002).

W Europie spożycie alkoholu leży u podłoża 9% chorób m.in: chorób wątroby, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, zawałów serca, nowotworów przewodu pokarmowego etc. (WHO, The European Health Report 2002).

W ponad 90% państw europejskich spożycie alkoholu na jednego mieszkańca przekracza 2 litry czystego alkoholu rocznie; spożycie alkoholu jest w Europie wyższe niż w pozostałych częściach świata (Ministerstwo Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2002).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze