Zaloguj
Reklama

Anatomiczne zmiany mózgu w schizofrenii

Autor/autorzy opracowania:

Kategorie ICD:


Anatomiczne zmiany mózgu w schizofrenii
Fot. Pantherstock
(4)

U chorych na schizofrenię występują nieprawidłowości anatomiczne mózgu. Dotyczą one redukcji lub zwiększenia ilości istoty szarej danego regionu mózgu.

Reklama

W badaniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego stwierdzono:

  • poszerzenie komór bocznych i komory trzeciej mózgu,
  • zmniejszenie ilości istoty szarej w górnym zakręcie skroniowym oraz w środkowych obszarach skroniowych (hipokamp, jądro migdałowate),
  • zredukowana ilość istoty szarej w środkowym zakręcie czołowym, bocznej korze przedczołowej, korze zakrętu obręczy,
  • środkowy i górny zakręt skrońowy, jądro ogoniaste, kora podkolanowa, kora nowa czołowo-skroniowa również wykazują zmniejszoną ilość istoty szarej, 
  • zaburzenia w zwojach podstawy mózgu.

Najnowsze badania wykazują, że w prawym, tylnym płacie móżdżku oraz w skorupie półkuli prawej wzrosła ilość istoty szarej u chorych na schizofrenię. Poszczególne dysfunkcje regionów mózgu odpowiadają za różne objawy choroby.

Zaburzenia planowania czy organizacji są spowodowane zaburzeniami w płatach czołowych, zaburzenia w zwojach podstawy mózgu odpowiadają za paranoje czy halucynacje. Anatomiczne zmiany mózgu w schizofrenii są dość rozległe i obejmują wiele struktur, co ma przełożenie na wystąpienie danych objawów choroby.

Reklama
(4)
Komentarze