Zaloguj
Reklama

Asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN

Źródło tekstu:

  • IPiN

Adres www źródła:


(0)

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Sądowej.

Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia medyczne na wydziale lekarskim, specjalizacja z psychiatrii, zainteresowanie psychiatrią sądową i pracą naukowo-badawczą, znajomość języka angielskiego. CV oraz list motywacyjny należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych do 11 lutego 2005 roku. Bliższe informacje pod numerem telefonu 022 4582 661.

(0)
Reklama
Komentarze