Zaloguj
Reklama

Badania nad sensownością przeszczepiania narządów pacjentom nadużywających w przeszłości alkoholu lub innych substancji

Badania nad sensownością przeszczepiania narządów pacjentom nadużywających w przeszłości alkoholu lub innych substancji
Fot. Shutterstock
(1)

Wyniki najnowszych badań przemawiają za tym, że jeżeli okres abstynencji przed przeszczepem jest dłuższy niż 6 miesięcy, zabieg ten jest uzasadniony.

Reklama

Jak dotąd rozpowszechnione było przekonanie, że pacjenci nadużywający w przeszłości alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie są dobrymi kandydatami na biorców przeszczepów wątroby i innych narządów, ponieważ istnieje poważne zagrożenie uszkodzeniem przeszczepionych organów. Mary Amanda Dew ze Szkoły Medycyny Uniwersytetu Pittsburghu w Pennsylwanii w USA i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad prawdziwością tego poglądu.
Stwierdzono, że powrót do nałogu pacjentów po przeszczepie jest względnie rzadki. Dew uważa, że powstrzymywanie się od alkoholu lub innych substancji uzależniających dłużej niż 6 miesięcy zmniejsza ryzyko uszkodzenia przeszczepionego narządu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Reklama
(1)
Komentarze