Zaloguj
Reklama

CBOS: Opinie o pomocy społecznej ze środków publicznych cz. I

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Opinie o pomocy społecznej ze środków publicznych cz. I
Fot. ojoimages
(0)

W ostatnich latach z pomocy ze środków publicznych korzystało 22% badanych lub ich bliskich. Prawie co drugi dorosły Polak (49%) nie zetknął się z funkcjonowaniem pomocy społecznej.

Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że pomoc ze środków publicznych otrzymuje w naszym kraju zbyt mały krąg potrzebujących. Przeciwnego zdania jest co szósty respodent (16%), a co siódmy (14%) twierdzi, że pomoc ta dociera do wszystkich, którzy jej potrzebują. Większość badanych (74%) ocenia też, że pomoc ta jest zbyt mała; tylko co jedenasty (9%) sądzi, że wydaje się na nią tyle pieniędzy, ile trzeba.

W porównaniu z innymi zawodami dość niskie są oceny rzetelności i uczciwości pracowników socjalnych; zarówno pod tym względem, jak i pod względem przygotowania zawodowego oraz ich stosunku do poszukujących pomocy najczęściej oceniani są „średnio, przeciętnie”.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze