Zaloguj
Reklama

CBOS: Postrzeganie korupcji w Polsce cz. 2

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


(5)

Obecnie niemal wszyscy Polacy (95%) są przekonani, że korupcja w Polsce jest poważnym problemem.

Korupcja nie jest dla polskiego społeczeństwa zagadnieniem nowym: już w roku 1991 prawie trzy czwarte badanych (71%) wyrażało przekonanie, że stanowi ona poważny problem, a w roku następnym jeszcze więcej osób (86%) uznało to zjawisko za problem duży lub bardzo duży. W roku 2001 liczba ankietowanych podzielających tę opinię przekroczyła dziewięćdziesiąt procent (…). Od początku lat dziewięObecnie niemal wszyscy Polacy (95%) są przekonani, że korupcja w Polsce jest poważnym problemem.

Ponad połowa badanych (54%) uważa, że w okresie rządów gabinetu premiera Leszka Millera więcej niż dotychczas było zarówno przypadków korupcji, jak i wykorzystywania stanowisk publicznych dla prywatnych interesów.

Od lutego 2003 roku o sześć punktów (do 77%) wzrósł odsetek osób przekonanych, że wielu urzędników państwowych czerpie prywatne korzyści ze sprawowanych przez siebie funkcji. Liczba tych, którzy sądzą, że korupcja wśród urzędników pojawia się sporadycznie, zmalała z 21% do 17%. O 11 punktów (z 67% do 78%) zwiększył się w tym czasie odsetek osób, które są zdania, że politycy i urzędnicy często wykorzystują publiczne pieniądze, aby wspomóc swoją partię.

Zaledwie 3% badanych wskazuje na PRL jako okres, w którym najwięcej wysokich urzędników państwowych było zaangażowanych w afery i korupcję. Tylko co jedenasty respondent (9%) twierdzi, że właśnie wtedy największe sumy pieniędzy były defraudowane, rozkradane, a co dziewiąty (11%) uważa, że to w PRL najłatwiej było popełnić nadużycie lub oszustwo.
ćdziesiątych przekonanie o tym, że korupcja jest istotnym problemem, wyraźnie się umacnia.

(…) Szczególnie podatni na lobbing i sprzeczne z prawem naciski wydają się opinii społecznej parlamentarzyści. Prawie trzy czwrate badanych (71%) wyraziło przekonanie, ze przekupując parlamentarzystę lub innego polityka można w Polsce zapewnic sobie korzystne rozwiązania legislacyjne (uchwalenie ustawy, zmianę obowiązującego orawa itp.). Tylko co trzynasty respondent był innego zdania.

(…) Podobnie jak w sondażach z poprzednich lat powszechna jest opinia (92% wskazań), że najczęstszym typem nadużyć popełnianych przez wysokich urzędników i polityków jest nepotyzm i kumoterstwo wiążące się z obsadzaniem stanowsik w urzędach i firmach należących do państwa. Pogłębia się również przekonanie o występowaniu w tej grupie społecznej jednej z najbardziej pospolitych form korupcji – przekupstwa.

(…) Według Polaków, korupcją dotknięci są nie tylko najwyżsi urzędnicy państwowi, ale także funkcjonariusze publiczni działający we władzach lokalnych.

(5)
Reklama
Komentarze