Zaloguj
Reklama

CBOS: Samopoczucie Polaków w latach 1989-2004

Autorzy: Redakcja serwisu
CBOS: Samopoczucie Polaków w latach 1989-2004
Fot. Pantherstock
(5)

W porównaniu z rokiem 2003 poprawiło się samopoczucie badanych. Wprawdzie w zasadzie nie zmieniły się odsetki osób doznających uczuć pozytywnych, ale zmalała liczba deklaracji świadczących o częstym przeżywaniu takich negatywnych emocji, jak: lekceważenie ze strony władz (spadek z 43% do 32%), bezradność (z 36% do 31%), wściekłość (z 29% do 25%), zdenerwowanie, rozdrażnienie (z 56% do 52%), stany depresyjne (z 25% do 22%).

Reklama

W roku 2004 samopoczucie Polaków było znacznie lepsze niż w roku 1989, choć w zasadzie nie zmieniły się odsetki mających poczucie lekceważenia przez władzę oraz odczuwających bezradność.

Od 2003 roku poprawiło się postrzeganie nastrojów panujących w środowisku społęcznym badanych. Zmalały odsetki dostrzegających w swoim otoczeniu lęk, niepewność jutra (z 47% do 39%), a także niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę (z 26% do 19%). Zwiększyła się (z 6% do 14%) grupa badanych wskazujących na pewne odprężenie i zadowolenie z tego, że jest trochę lepiej.

W 2004 roku obraz nastrojów panujących w środowisku był gorszy niż w roku 1989.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze