Zaloguj
Reklama

CBOS: Wartości życiowe cz. 1

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Wartości życiowe cz. 1
Fot. medforum
(0)

Wartości życiowe to pojęcie bardzo szerokie, a ich hierarchia jest zwykle złożona. Mogą one funkcjonowaćna kilku poziomach, np. jedne mogą pojawiać się w deklaracjach, a inne określać zachowanie ludzi. Różnorodne mogą być źródła spraw stanowiących o sensie życia – jedne mają związek z cechami biologicznymi człowieka (wiekiem, płcią), inne określone są cechami położenia społecznego (wykształceniem, pochodzeniem społecznym), jeszcze inne – ogólnie rozumianym światopoglądem. Wartości życiowe determinowane są też przez kontekst kulturowy i cywilizacyjny, dominujący dyskurs lub ideologię. (…)

(…) Zdecydowana większość wartości wymienionych w badaniu okazała się ważna dla polskiego społeczeństwa – większość uznała je za istotne w życiu osobistym. Aby stworzyć hierarchię wartości stanowiących o sensie życia Polaków, poprosiliśmy ich, aby wybrali najważniejsze. Respondenci mogli wybrać maksimum pięć odpowiedzi. (…) Lista wartości ważnych w życiu osobistym okazała się wyczerpująca, o czym świadczy fakt, że jedynie dla 2,5% badanych istotna jest jakaś wartość oprócz wymienionych.

Zdrowie własne i rodziny jest ważne dla wszystkich dorosłych Polakow, przy czym prawie wszyscy są przekonani, że dobre zdrowie to wartość bardzo istotna. Zarówno bezpieczeństwo osobiste (brak zagrożenia przestępczością), jak i bezpieczeństwo finansowe (brak trosk materialnych) uważają za ważne niemal wszyscy, w tym zdecydowana większość – za bardzo ważne.

Spokój, życie bez zmartwień to stan ducha ważny dla prawie wszystkich ankietowanych, przy czym dla niemal trzech czwartych – bardzo ważny.

Dla prawie wszystkich istotne są relacje z bliskimi. Udane życie rodzinne ma duże znaczenie dla 97% dorosłych Polaków (w tym 83% bardzo duże). Równie często (97%) badani uznają miłość, przyjaźń za wartości ważne w życiu (65% – za bardzo ważne).

Zdecydowana większość ankietowanych (93%) przykłada wagę do kontaktu z naturą, w tym nieznacznie mniej niż połowa (46%) – dużą.

Różne aspekty życia religijnego, wiara w Boga, życie zgodne z religią to kwestie istotne dla 90% dorosłych Polaków, w tym dla połowy – bardzo ważne. Również 90% ankietowanych twierdzi, że ważne dla nich jest to, by być użytecznym dla innych, działać na rzecz otoczenia, wspólnoty, ludzi potrzebujących. Jednak odpowiedź, że jest to bardzo istotne, wybrał tylko co trzeci (31%).

Praca to jedna z bardzo ważnych wartości życiowych. Wymienione przez nas różne aspekty życia zawodowego ważne są dla zdecydowanej większości społeczeństwa (w każdym przypadku ponad 80% wskazań). Zarówno samo posiadanie pracy, jak i zadowolenie z niej uznaje za istotne 89% dorosłych, z czego zdecydowana większość – za bardzo istotne. Mniej oczywiste jest znaczenie sukcesu zawodowego – wprawdzie 81% ankietowanych uważa, że jest to kwestia ważna, ale jedynie połowa tej grupy (dwie piąte ogółu) sądzi, że bardzo ważna.

Wykształcenie, dokształcanie się to sprawa istotna dla trzech czwartych badanych, ale jedynie 40% uznaje za bardzo istotne poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie kwalifikacji.

Poznanie kraju i świata (np. przez podróże), a także kontakt ze sztuką i uczestnictwo w kulturze to sprawy ważne dla większości respondentów, lecz bardzo ważne dla stosunkowo nielicznych.

Majątek jest dla wielu Polaków ważniejszy niż władza. Blisko dwie trzecie ogółu społeczeństwa (64%) sądzi, że ważne jest zdobycie dużych pieniędzy, majątku (w tym 18% uważa, że to bardzo ważne), a jedna czwarta (26%) twierdzi, że liczy się udział we władzy – możliwość wywierania wpływu na życie polityczne, społeczne lub gospodarcze kraju.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze