Zaloguj
Reklama

Czynniki wpływajace na sytuację zawodową osób chorych psychicznie

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Medical News Today

Adres www źródła:


Czynniki wpływajace na sytuację zawodową osób chorych psychicznie
Fot. medforum
(0)

Niedawno opublikowano wyniki najnowszych badań nad uwarunkowaniami sukcesu zawodowego pacjentów z powaznymi zaburzeniami umysłowymi.

Reklama

J. Catty i współpracownicy z 6 miast Europy: Londynu, Ulm, Rimini, Zurichu, Groningen i Sofii przeprowadzili niedawno badania nad problemem zatrudnienia osób z poważnymi zaburzeniami umysłowymi. Okazało się, że ci pacjenci, którzy wcześniej pracowali i mieli lepsze stosunki z innymi pracownikami, częściej i na dłużej znajdowali pracę.
Innymi czynnikami wpływającymi na długość okresu zatrudnienia były: remisja zaburzenia oraz wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania obowiązków. Nie stwierdzono związku pomiędzy wiekiem a wynikami pracy.

Reklama
(0)
Komentarze