Zaloguj
Reklama

Delirium na oddziałach intensywnej terapii

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • JAMA 2004;291:1753-1762

Adres www źródła:


(4)

Wyniki kohortowego badania prospektywnego, opublikowanego w kwietniowym numerze The Journal of the American Medical Association...

wskazują, że w przypadku pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii i wentylowanych za pomocą respiratorów, delirium jest niezależnym czynnikiem prognostycznym śmiertelności.

Badanie przeprowadzone na grupie 275 mechanicznie wentylowanych pacjentów.

(4)
Reklama
Komentarze