Zaloguj
Reklama

Depresja – skuteczność nowej odmiany terapii behawioralno-poznawczej

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Psychother Psychosom 2011;80:191-194

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Depresja – skuteczność nowej odmiany terapii behawioralno-poznawczej
Fot. ojoimages
(3)

System psychoterapii analizy behawioralno-poznawczej pomaga wielu pacjentom z przewlekłą depresją.

Reklama

Jedną z metod leczenia obniżonego nastroju jest psychoterapia behawioralno-poznawcza. Polega ona na wyjaśnianiu mechanizmów pojawiania się nieprawidłowych nawyków, proponowaniu określonych procedur terapeutycznych o mechanizmie wyjaśnianym choremu i wspólnym ustalaniu kontraktu terapeutycznego a zwłaszcza celu terapii.

Eva Brakemeier z Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy) i współpracownicy poddali niedawno badaniom 10 pacjentów z ciężką przewlekłą depresją. Jak podano w kwietniowym numerze czasopisma „Psychotherapy and Psychosomatics”, podejście terapeutyczne o nazwie system psychoterapii analizy behawioralno-poznawczej (ang. cognitive behavioral analysis system of psychotherapy – CBASP) pomógł 6 chorym. U 4 osiągnięty stan remisji. Pozostali pacjenci charakteryzowali się znacznym nasileniem zaburzeń osobowości. Wyniki te świadczą o skuteczności omawianego rodzaju psychoterapii.

Reklama
(3)
Komentarze