Zaloguj
Reklama

Duża depresja a cukrzyca

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Duża depresja a cukrzyca
Fot. Pantherstock
(0)

Niedawno przeprowadzono badania nad częstością występowania depresji w populacji mieszkańców USA.

Reklama

Chaoyang Li z Centrów Kontroli Chorób i Prewencji w Atlancie i współpracownicy wykonali niedawno telefoniczne badania czynników ryzyka i chorób przewlekłych występujących wśród dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że duża depresja występuje często wśród chorych na cukrzycę.
Kobiety obarczone są większym ryzykiem tego zaburzenia psychicznego niż mężczyźni. Depresja najrzadziej występowała wśród ludności pochodzenia azjatyckiego, a najczęsciej - wśród Indian i rdzennych mieszkańców Alaski.

Reklama
(0)
Komentarze