Zaloguj
Reklama

EEG snu sugerujące CHAD

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Affect Disord 2002; 70: 273-280

Adres www źródła:


EEG snu sugerujące CHAD
Fot. Shutterstock
(5)

Wyniki wstępnych analiz wskazują, iż zmienność cech zapisu eeg snu u adolescentów z ciężką depresją jest związana z istnieniem u części z nich utajonej choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD, ang. BD = bipolar disorders).
 

Reklama

Nie udało się póki co wyodrębnić konkretnych cech eeg, ktore mogłyby być pomocne we wczesnym różnicowaniu zaburzeń afektywnych jedno i dwubiegunowych

Reklama
(5)
Komentarze