Zaloguj
Reklama

Efekty uczestnictwa nastolatków w spotkaniach Anoniomych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Efekty uczestnictwa nastolatków w spotkaniach Anoniomych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów
Fot. ojoimages
(0)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań udział młodocianych w zebraniach AA i AN skutkuje znacznym wydłużeniem okresu abstynencji.

Reklama

John F. Kelly ze Szkoły Medycznej Harvarda i Szpitala Ogólnego Massachusetts w USA i współpracownicy przeprowadzili nie dawno badania z udziałem grupy uzależnionych nastolatków uczestniczących w spotkaniach Anoniomowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów. Uczestnictwo w takich zebraniach okazało się przynosić bardzo dobre rezultaty.
Każde spotkanie pociągało za sobą srednio 2 dni bez używania substancji psychoaktywnych. Nieregularny udział w zajęciach również pociągał za sobą pozytywne skutki.

Reklama
(0)
Komentarze