Zaloguj
Reklama

Estrogen, faze cyklu menstruacyjnego i psychopatologia u kobiet cierpiących na schizofrenię

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Estrogen, faze cyklu menstruacyjnego i psychopatologia u kobiet cierpiących na schizofrenię
Fot. Shutterstock
(0)

Wyniki najnowszych badań wskazują, że estradiol może mieć swoisty podobny do leków antypsychotycznych wpływ na objawy schizofrenii.

Dotychczas przypuszczano, że estrogen ma ochronny i podobny do leków antypsychotycznych wpływ na kobiety podlegające ryzyku schizofrenii. Celem zaprezentowanych niedawno badań przeprowadzonych przez Nielsa Bergemanna i Petera Parzera było dokonanie oceny zależności pomiędzy cyklem menstruacyjnym i/lub poziomami estrogenu a objawami psychotycznymi w próbce kobiet chorych na schizofrenię. Przebadano 125 kobiet w wieku przedmenopauzalnym ze schizofrenią i regularnymi miesiączkami. Poziomy 17%u03B2-estradiolu i innych hormonów osi gonadalnej zostały oszacowane w pęcherzykowej, przedowulacyjnej i wydzielniczej fazie cyklu menstruacyjnego. Efekty fazy cyklu menstruacyjnego i/lub poziom estradiolu na punktację według Skali Zespołu Pozytywnego i Negatywnego (PANSS) i Skali Krótkiej Oceny Psychiatrycznej (BPRS) zostały obliczone za pomocą analiz regresji. Znaczace polepszenie w psychotycznych, ale nie depresyjnych objawach zostało zaobserwowane w czasie fazy wydzielniczej w porównaniu z pozostałymi dniami cyklu miesięcznego.

(0)
Reklama
Komentarze