Zaloguj
Reklama

Ewolucja twarzoczaszki a pochodzenie schizofrenii

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Ewolucja twarzoczaszki a pochodzenie schizofrenii
Fot. medforum
(0)

Niedawno opublikowano wyniki badań potwierdzajacych hipotezę, że fenotyp schizofreniczny stanowi rozszerzenie sekwencyjnej hipermorfozy odpowiedzialnej za ewolucję twarzoczaszki.

Jonathan Burns przeprowadził niedawno badania nad grupą pacjentów z Afryki. Potwierdził one przypuszczenie, że fenotyp schizofreniczny stanowi rozszerzenie mechanizmu ewolucyjnego. Mechanizm ten polega na sekwencyjnej hipermorfozie odpowiedzialnej za ewolucję twarzoczaszki.
Badana hipoteza została sformułowana w oparciu o fakt, że ewolucji ludzkiego mózgu towarzyszyło znaczne powiększenie czołowo-skroniowych i czołowo-ciemieniowych obwodów korowych.

(0)
Reklama
Komentarze