Zaloguj
Reklama

Funkcjonalna łączność mózgu u chorych na zaburzenie paniczne

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


(0)

Najnowsze badania pozwoliły stwierdzić znaczący spadek czołowej łączności funkcjonalnej u chorych na zaburzenie paniczne w porównaniu z przedstawicielami grupy kontrolnej.

 

Peter Sos i współpracownicy przebadali niedawno zmiany w funkcjonalnej łączności mózgu w zaburzeniu panicznym. Badacze spodziewali się stwierdzenia niższej łączności funkcjonalnej w czołowych obszarach mózgu.
Przypuszczenie to okazało się słuszne. Spadek łączności EEG był wyraźny we wszystkich pasmach częstotliwości, ale szczególnie w paśmie alfa.

(0)
Reklama
Komentarze