Zaloguj
Reklama

Funkcjonowanie poznawcze we wczesnej fazie abstynencji w uzależnieniu od opioidów

Funkcjonowanie poznawcze we wczesnej fazie abstynencji w uzależnieniu od opioidów
Fot. medforum
(5)

Osoby uzależnione od opioidów doświadczają licznych deficytów poznawczych w zakresie uwagi, pamięci operacyjnej, pamięci epizodycznej oraz funkcji wykonawczych. W czasie trwania abstynencji deficyty poznawcze zdają się występować jedynie w sferze funkcji wykonawczych.

Reklama

Rezultaty badań nad zmianami poznawczymi zachodzącymi na wczesnym etapie odstawienia opioidów pokazują, że pacjenci uzależnieni od tych substancji, na wczesnym etapie abstynencji wykazują istotnie niższe wyniki w zakresie pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych oraz inteligencji płynnej. Jednakże wykonanie w zakresie pamięci operacyjnej i inteligencji płynnej korelują statystycznie istotnie z czasem odstawienia opioidów. Wyniki sugerują raczej ogólny neurokognitywny deficyt na wyższych szczeblach funkcji poznawczych. Wydaje się, że deficyty poznawcze na wczesnym etapie abstynencji są związane z odstawieniem spowodowanym neuronalnym rozregulowaniem w obszarze kory przedczołowej i są częściowo przemijające.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • BMC Psychiatry 2006, 6:9

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze