Zaloguj
Reklama

Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu chorych psychicznie

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • MedLine

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu chorych psychicznie
Fot. panthermedia
(5)

Wygląda na to, że głęboka stymulacja mózgu (DBS) pomaga w polepszeniu pamięci u ludzi z poważnymi zaburzeniami psychiatrycznymi.

DBS polega na wszczepieniu do mózgu elektrod  podłączonych do zasilanego z baterii "generatora drgań" umieszczonego w ścianie klatki piersiowej. Badania przeprowadzone w Klinice Cleveland objęły 10 ludzi z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym i 8 ludzi z depresją odporną na leczenie. Otrzymywali oni DBS blisko obszarów mózgu uważanych za grające ważna rolę w zachowaniu emocjonalnym i w rożnych aspektach myślenia takich jak planowanie, uwaga i pamięć. Uczestnicy wypełniali testy służące ocenie ich zdolności myślenia przed i po DBS. Po leczeniu, pacjenci wykazywali znaczącą poprawę w powtarzaniu z pamięci fragmentów prozy. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane w poniedziałek na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Neurologicznych w Waszyngtonie. "Poprzednio pokazano, że umieszczenie elektrod DBS w szczególnych motorycznych i psychiatrycznych obwodach w mózgu przynosi poprawę objawów u pacjentów z zaburzeniami ruchowymi lub psychiatrycznymi" zauważyła autorka badań i neuropsycholog Cynthia S. Kubu w przygotowanym komunikacie.

(5)
Reklama
Komentarze