Zaloguj
Reklama

Komunikat Eli Lilly w sprawie wstrzymania dostaw leku Zyprexa® do Polski

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Eli Lilly Polska Sp. z o. o.

Adres www źródła:


(0)
Warszawa, 4 lipca 2006 r. – Eli Lilly z przykrością podjęła 1 lipca br. decyzję o wstrzymaniu dostawy leku Zyprexa® do Polski, z uwagi na niemożliwe do zaakceptowania warunki określone przez nową listę refundacyjną.

Dostawy leku zostaną wznowione w momencie zakończenia formalnych procedur związanych z usunięciem Zyprexy® z list refundacyjnych. Eli Lilly została zmuszona do podjęcia tej decyzji ze względu na brak możliwości konstruktywnego dialogu o imporcie leku do Polski i niemożliwe do zaakceptowania warunki narzucone na firmę.

Eli Lilly dołożyła wszelkich starań, aby podczas okresu przejściowego w dystrybucji znajdowała się wystarczająca ilość Zyprexy®. Pozwoli to zapewnić pacjentom - w porozumieniu z lekarzami i innymi podmiotami – ciągłość najlepszej z możliwych terapii w każdym czasie. Ponadto, w tym samym celu, wstrzymanie dostaw odbywa się w porozumieniu z polskimi władzami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, środowiskiem lekarzy, stowarzyszeniami pacjenckimi oraz innymi zainteresowanymi stronami.

W 2003 i 2004 roku polskie władze dopuściły do obrotu generyczne zamienniki Zyprexy®. Niezależnie od tego, że Lilly nadal domaga się respektowania praw patentowych swojego leku w Polsce, od tego czasu większość pacjentów stosujących Zyprexę® zostało przestawionych na generyczne zamienniki. Z tego względu decyzja o wstrzymaniu dostaw Zyprexy® dotyczy jedynie nielicznej grupy pacjentów.

# # #

Lilly - lider przemysłu farmaceutycznego zatrudniający ponad 43 000 osób na całym świecie, prowadzi intensywne i rozległe badania naukowe. Efektem tych poszukiwań oraz zaangażowania tysięcy naukowców są innowacyjne leki, które pozwalają ludziom dłużej cieszyć się życiem i zdrowiem oraz zwyciężać w walce z przewlekłymi lub nieuleczalnymi dotąd chorobami. Lilly przeznacza rocznie na badania i rozwój około 2,5 mld USD.

Firma jest producentem Zyprexy (substancja czynna olanzapina), innowacyjnego leku drugiej generacji, wykorzystywanego głównie w leczeniu schizofrenii. Zyprexa, jako lek przełomowy w dotychczasowym leczeniu, otrzymała nagrodę Prix Galien (wybitne osiągnięcie innowacyjne w zakresie badań medycznych) oraz nagrodę Business Week (za najlepszy lek – w uznaniu za przełom w leczeniu schizofrenii i odniesienie sukcesu rynkowego). Lilly jest zaangażowana w liczne programy edukacyjne. Jednym z nich jest międzynarodowy program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, którego celem jest reintegracja chorych ze społeczeństwem.

Dodatkowe informacje:

Anna Czwarno
Dyrektor ds. korporacyjnych i rejestracji
Eli Lilly Polska Sp. z o. o.
tel. +48 (22) 440 33 00
e-mail: czwarno_anna@Lilly.com

(0)
Reklama
Komentarze