Zaloguj
Reklama

Konkurs dla młodych badaczy w dziedzinie psychogeriatrii

Autor/autorzy opracowania:

Adres www źródła:


(5)

IPA (International Psychogeriatric Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychogeriatryczne) ogłasza konkurs dla młodych badaczy w dziedzinie psychogeriatrii. Wyniki zostaną ogłoszone na 13-tym Międzynarodowym Kongresie IPA organizowanym w dniach 14-18.10.2007 r. w Osace, w Japonii.

Tam też uczestnicy konkursu będą  mogli zaprezentować swe prace. Nagrodzone badania zostaną opublikowane w specjalnej edycji periodyku IPA „International Psychogeriatry”. Ich autorzy otrzymają też refundację kosztów podróży i uczestnictwa w kongresie.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31-go maja 2007 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://redir.php/?http://www.ipa-online_filtered.org lub wysyłając mail na adres: ResearchAwards@ipa-online.org.

(5)
Reklama
Komentarze