Zaloguj
Reklama

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”
Fot. Panthermedia
(5)

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka jest kwartalnikiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W piśmie tym publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz udostępnienie bazy informacji na temat konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji z zakresu tej problematyki.

Szczegółowe informacje na temat możliwości zakupu i prenumeraty kwartalnika są dostępne na stronach Fundacji Dzieci Niczyje (www.fdn.pl).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Fundacja Dzieci Niczyje

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze