Zaloguj
Reklama

Leczenie przeciwdepresyjne poprawia rokowanie po udarze

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Am J Psychiatry 2003;160:1823-1829

Adres www źródła:


Leczenie przeciwdepresyjne poprawia rokowanie po udarze
Fot. Panthermedia
(0)

Wśród pacjentów po udarze mózgu, przyjmujących, niezależnie od tego czy mają depresję czy nie, fluoksetynę lub nortryptylinę przez 12 tygodni w okresie pierwszych 6 miesięcy po udarze, śmiertelność długoterminowa jest znacząco mniejsza niż wśród pacjentów nie leczonych przeciwdepresyjnie lub leczonych krócej.

9-letnie badanie randomizowane, z użyciem nortryptyliny, fluoksetyny lub placebo, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 104 pacjentów po udarze mózgu

Reklama
(0)
Komentarze