Zaloguj
Reklama

Leczenie schizotypicznego zaburzenia osobowości

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiagp 2007

Adres www źródła:


Leczenie schizotypicznego zaburzenia osobowości
Fot. Shutterstock
(0)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań wskazują na skuteczność guanfacyny i pergolidy w leczeniu schizotypicznego zaburzenia osobowości.

Reklama

Larry Siever przedstawił niedawno na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychitrii Biologicznej wyniki badań nad schiziotypicznym zaburzeniem osobowości. Zaburzenie to jest blisko związane ze schizofrenią.
Zastosowanie guanfacyny, agonisty alfa2-adrenergicznego, przyniosło znaczące efekty terapeutyczne. Również podanie pergolidy spowodowało poprawę stanu zdrowia pacjentów.

Reklama
(0)
Komentarze