Zaloguj
Reklama

Ludzki genom poznany w ponad 99%

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Ludzki genom poznany w ponad 99%
Fot. Pantherstock
(0)

14 kwietnia International Human Genome Sequencing Consortium (zrzeszające dwadzieścia ośrodków badawczych z sześciu krajów) ogłosiło zakończenie prac nad poznaniem ludzkiego genomu. Naukowcom udało się zsekwencjonować ponad 99% ludzkiego genomu. Ogłoszenie wyników projektu zbiegło się z pięćdziesiątą rocznicą opisania struktury DNA przez Jamesa Watsona i Francisa Cricka.
Realizacja rozpoczętego w 1990 roku Human Genome Project, miała zgodnie z założeniami potrwać do 2005 roku. Jednak współpraca międzynarodowej sieci ośrodków z Chin, Francji, Japonii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii umożliwiła zakończenie prac o dwa lata wcześniej.

Prace nad ludzkim genomem prowadziła równolegle prywatna firma Craiga Ventera - Celera Genomics. W 2000 roku oba konkurujące ze sobą zespoły ogłosiły wstępne wyniki swoich badań - Human Genome Project w czasopiśmie "Nature", a Celera Genomics w "Science".

Wyniki pracy International Human Genome Sequencing Consortium zostały opublikowane na stronie internetowej: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze