Zaloguj
Reklama

Modulacja równowagi autonomicznej za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej u pacjentów z dużą depresją

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


(0)

Nowe badania wykazują różny wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej i terapii inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny na zmienność uderzeń serca.
 

Jagadisha Thirthalii i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad wpływem powtarzanej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej na funkcje autonomiczne mierzone za pomocą zmienności tempa uderzeń serca. Wyniki zostały porównane z terapią inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny. Motywację tych badań stanowił fakt, że autonomiczne zaangażowanie akcji serca w depresji nie zostało wcześniej jednoznacznie przetestowane.
Stwierdzono, że wpływ na zmienność tempa uderzeń serca jest różny dla obu typów terapii. Autorzy proponują przeprowadzenie badań z większą liczbą badanych.

(0)
Reklama
Komentarze