Zaloguj
Reklama

Nadużywanie metaamfetaminy a myśli suicydalne

Nadużywanie metaamfetaminy a myśli suicydalne
Fot. Shutterstock
(5)

Celem badania była ocena występowania myśli suicydalnych u adolescentów nadużywających metaamfetamine(MAMP). Autorzy wykorzystali Kwestionariusz Kiddle dla Zaburzeń Afektywnych i Schizofrenii. Przebadano 200 adolescentów używających MAMP w celu określenia występowania myśli suicydalnych, oraz innych zaburzeń psychicznych w okresie jednego roku.

Reklama

Zmienne demograficzne, interakcje z rodziną i grupą rówieśników, sposób używania oraz osobowość były poddane ocenie. Czynniki związane z myślami suicydalnymi były poddane analizie używając regresji statystycznej. U 165 przebadanych adolescentów, u których stwierdzono myśli suicydalne zanotowano czynniki towarzyszące: używanie narkotyków w rodzinie, zaburzenia depresyjne, zaburzenia adaptacyjne, oraz labilność emocjonalna, korelujące z myślami suicydalnymi. Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria powinny być obserwowane pod kątem myśli suicydalnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Nerv Ment Dis. 2005 Jul;193(7): 444-449

Reklama
(5)
Komentarze