Zaloguj
Reklama

Narada kierowników i dyrektorów WOTUW-ów

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Narada kierowników i dyrektorów WOTUW-ów
Fot. Shutterstock
(5)

6 marca 2003 w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) odbyła się narada kierowników i dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW).
Po raz pierwszy na naradzie reprezentowane były wszystkie województwa, włącznie z województwem małopolskim, które jeszcze do końca zeszłego roku pozostawało bez WOTUW-u.

Reklama

Sytuacja finansowa placówek lecznictwa odwykowego jest bardzo trudna. W wielu województwach placówki są likwidowane ze względu na ich nierentowność, a kolejka osób uzależnionych i członków ich rodzin oczekujących na leczenie wydłuża się. Sytuację utrudnia złożona sytuacja prawno-organizacyjna służby zdrowia, spowodowana planowanymi w tym roku zmianami w jej organizacji i finansowaniu, tj. wprowadzaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Omówiono rolę WOTUW-ów i sposoby wywiązywania się z niej w dzisiejszych uwarunkowaniach organizacyjno-finansowych. W ostatniej części spotkania omówiono zadania do realizacji przy współpracy PARPA i WOTUW-ów w 2003 roku. Zaplanowano między innymi zbieranie danych dotyczących lecznictwa odwykowego w latach 2001 i 2002, wdrażanie Niebieskiej Procedury do placówek leczenia odwykowego, rozpoznanie aktualnej sytuacji dotyczącej poziomu opieki nad stanem somatycznym pacjentów odwykowych, szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwach oraz współpracę WOTUW-ów z pełnomocnikami zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie organizacji szkoleń dla lekarzy wiejskich oraz pracowników punktów konsultacyjnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • informacja własna

Reklama
(5)
Komentarze