Zaloguj
Reklama

Nerwowe korelaty upośledzonej regulacji afektu w schizofrenii

Nerwowe korelaty upośledzonej regulacji afektu w schizofrenii
Fot. Shutterstock
(3)

Wyniki najnowszych badań sugerują, że stępienie emocjonalne w schizofrenii
wiąże się z nadmierną aktywacją ciała migdałowatego w odpowiedzi na
zagrożenie.

Reklama

Przytłumiony afekt długo był uznawany za centralny objaw schizofrenii,
który zapowiada zły rokowanie. Postępy w neurologii umożliwiły zbadanie
procesów nerwowych związanych z dysfunkcja afektywną w schizofrenii.
Raquel Gur i współpracownicy stwierdzili niedawno, że pacjenci z bladym afektem wykazują większe uszkodzenie kliniczne i deficyty w
pamięci słownej i rozpoznawaniu emocji. Rola ciała migdałowatego i
innych struktur limbicznych została przebadana w badaniach fMRI, które
dają informację o zwiększonej aktywacji ciała migdałowatego w
odpowiedzi na straszne lub zagrażające bodźce z bardziej mieszanymi
wynikami w przypadku innych emocji. Gur i współpracownicy stwierdzili, że pacjenci
mieli zredukowaną aktywacje ciała migdałowatego dla zadań związanych z
identyfikowaniem emocji. Jego aktywacja u pacjentów i przedstawicieli
grupy kontrolnej wykazała jednak przeciwstawne połączenie z
wykonywaniem zależnym od specyficznycznej emocji. Dla związanych z
groźbą emocji złości i strachu, większa aktywacjua ciała migdałowatego
była związana z prawidłową identyfikacją, podczas gdy u pacjentów
większa aktywacja ciała migdałowatego zapowiadała nieprawidłowe
odpowiedzi. Ten paradoksalny efekt był wysoko skorelowany z ciężkością bladości afektu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze