Zaloguj
Reklama

Niebieska Linia - wykłady w lutym

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Niebieska Linia

Adres www źródła:


(5)

W lutym, jak co miesiąc, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie (ul. Szczotkarska 48a) odbędą się otwarte dla wszystkich i bezpłatne wykłady edukacyjne.

 

5.02.2004, 17:00-18:30 - Prezentacja Działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ‘Niebieska Linia’
Grażyna Strupińska

12.02.2004, 17:00-18:30 - Osobiste strategie radzenia sobie z przemocą – zyski i zagrożenia
Anna Wiechcińska

19.02.2004, 17:00-18:30 - Prawa pacjenta. Zobowiązanie do leczenia uzależnień
Aleksandra Kowalak

(5)
Reklama
Komentarze