Zaloguj
Reklama

Nierozpoznany atak serca jako czynnik ryzyka wystąpienia otępienia

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Nierozpoznany atak serca jako czynnik ryzyka wystąpienia otępienia
Fot. medforum
(0)

Niedawno opublikowano wyniki badań wskazujące na potrzebę prowadzenia wśród mężczyzn badań przesiewowych ukierunkowanych na wykrywanie przypadków ataku serca.

Reklama

Monique M. B. Breteler Uniwersytetu Erazma z Roterdamu w Holandii i współpracownicy opublikowali niedawno wyniki swoich badań nad związkiem pomiędzy funkcjonowaniem umysłu a przebytym atakiem serca (zdiagnozowanym lub nie). Okazało się, że nierozpoznaniu tego rodzaju epizodu kardiologicznego towarzyszy w przypadku mężczyzn zwiększone zagrożenie wystapienia otępienia lub mniejszych uszkodzeń mózgu.
U przebadanych kobiet nie stwierdzono takiej zależności. Naukowcy postulują istnienie potrzeby objęcia mężczyzn badaniami mającymi na celu wykrywanie przypadków niezdiagnozowanego ataku serca.

Reklama
(0)
Komentarze