Zaloguj
Reklama

Ocena skuteczności programu zapobiegania zaburzeniom jedzenia

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Ocena skuteczności programu zapobiegania zaburzeniom jedzenia
Fot. Panthermedia
(0)

Wyniki niedawno przeprowadzone badań stanowią wstępne potwierdzenie skuteczności programu zapobiegania zaburzeniom jedzenia.

Reklama

Melinda Scime z Centrum dla Dzieci i Rodzin Uniwersytetu Buffalo i współpracpwnicy przeprowadzili niedawno ocenę zagrożenia wystąpieniem zaburzeń jedzenia kilkudziesięciu uczestniczek programu zapobiegania tym zaburzeniom i podobnej liczby przedstwicielek grupy kontrolnej. Okazało się, że uczestnictwo w tym programie spowodowało wzrost zadowolenia z własnego ciała, osłabienie zainteresowania niekontrolowanym jedzeniem i poprawę społecznej pewności siebie.
Omawiany program składał się z dziewięćdziesięciominutowych spotkań, w czasie których omówiono typy zachowań prowadzących do zaburzeń jedzenia i rolę środków masowego przekazu. Scime sygnalizuje potrzebę dalszych badań nad metodami zapobiegania omawianym problemom zdrowotnym.

Reklama
(0)
Komentarze