Zaloguj
Reklama

Olanzapina nie działa korzystniej niż haloperidol?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • JAMA 2003;290:2693-2702

Adres www źródła:


(0)

Olanzapina to najczęściej podawany pacjentom chorującym na schizofrenię lek przeciwpsychotyczny. Nie wykazano jednak by terapia olanzapiną przynosiła znacząco większe korzyści lecznicze niż terapia haloperidolem.

 

Wieloośrodkowe badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 309 pacjentów z rozpoznaną schizofrenią (150 osób otrzymywało 5-20 mg haloperidolu, a 159 osób 5-20 mg olanzapiny).

(0)
Reklama
Komentarze