Zaloguj
Reklama

Omdlenia podczas leczenia depresji

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Clin Psychiatry 2002; 63: 936- 941

Adres www źródła:


Omdlenia podczas leczenia depresji
Fot. Shutterstock
(5)

Starsze osoby (powyżej 65 roku życia), leczone z powodu depresji, powinny być szczególnie pieczołowicie monitorowane (szczególnie w początkowym, intensywnym okresie leczenia), gdyż istnieje u nich duże ryzyko wystąpienia omdleń.

 

Reklama

Większe ryzyko omdlenia istnieje u osób z zaburzeniami pamięci i zmianami ciśnienia ortostatycznego oraz u tych, których leczeniu zastosowano dodatkowo paroksetynę i bupropion.

Reklama
(5)
Komentarze