Zaloguj
Reklama

PET jako metoda diagnozowania choroby Alzheimera

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


PET jako metoda diagnozowania choroby Alzheimera
Fot. medforum
(2)

Wyniki najnowszych badań pozwalają mieć nadzieję na opracowanie procedury przyżyciowego stwierdzania najczęściej występującej formy otępienia.

Reklama

Ville Leinonen z Uniwersytetu Kuopio w Finlandii i współpracownicy przeprowadzili niedawno wykorzystujące pozytonową tomografię emisyjną (PET) badania z udziałem dziesięciu osób, które wcześniej poddano biopsii mózgu. Ustalili oni, że metoda ta umożliwia przyżyciowe wykrywanie płytek amyloidu, których obecność świadczy o chorobie Alzheimera.
Odkrycie to otwiera perspektywę skuteczniejszego leczenia tego zaburzenia. Możliwe także będzie kontrolowanie na bieżąco działania substancji testowanych w charakterze potencjalnych leków.

Reklama
(2)
Komentarze