Zaloguj
Reklama

Ponowotworowe życie

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Psychooncology 2002; 11: 479- 494

Ponowotworowe życie
Fot. Panthermedia
(5)

U większości dorosłych osób, od wielu lat leczonych z powodu choroby nowotworowej, nie obserwuje się objawów zespołu stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder, PTSD), ale ponad 25% z nich cierpi na depresję.
U takich osób, czynnikiem wskazującym na wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się depresji jest aktualna obecność objawów związanych z chorobą nowotworową. Utrzymywanie kontroli nad pozostałymi stresorami i chorobami nienowotworowymi nie ma znaczącego wpływu na stan psychiczny pacjenta.

Reklama
(5)
Komentarze