Zaloguj
Reklama

Postępy w badaniach nad przyczynami schizofrenii

Współautorzy: Robert Horvitz
Postępy w badaniach nad przyczynami schizofrenii
Fot. medforum
(0)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań jony chlorkowe odgrywają istotną rolę w przesyłaniu sygnałów pomiędzy neuronami.

Reklama

Nicienie z gatunku Caenorhabditis elegans są wykorzystywane w badaniach z dziedziny genetyki i innych działów biologii. Robert Horvitz z Massachusetts Institute of Technology i współpracownicy przeprowadzili niedawno zadania z wykorzystaniem tych bezkręgowców polegające na identyfikacji funkcji kanałów jonowych związanych z przekazywaniem impulsów pomiędzy komórkami układu nerwowego.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma "Science" z 3 lipca stwierdzono, że u C. elegans w neuroprzekaźnictwie mają swój udział receptory jonów chlorkowych, których funkcjonowanie prowadzić może do inaktywcji neuronów. O ile tylko analogiczne procesy mają miejsce w ludzkich mózgach, istnieje realna perspektywa opracowania bardziej skutecznych metod leczenia depresji, schizofrenii i innych chorób umysłowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Science 3 July 2009: 96-100

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze