Zaloguj
Reklama

Powiązania

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Schizophrenia Bulletin 2002; 28: 223- 231

Powiązania
Fot. medforum
(0)

Coraz częściej podkreśla się istnienie związku pomiędzy doświadczanymi przez pacjentów ze schizofrenią objawami afektywnymi i przeżywanym przez nich we wczesnych latach życia stresem, a współistniejącym z ich chorobą podstawową nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Reklama
(0)
Komentarze