Zaloguj
Reklama

Poziom kortyzolu w osoczu a wykonywanie zadań podczas fMRI

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


(0)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań wskazują, że istnieje znacząca zależność pomiędzy poziomem kortyzolu w osoczu a jakością wykonywania zadań podczas badania fMRI.

Alexander Holik i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad zastosowaniem fMRI do testowania leków farmakologicznych. Metoda ta zwiazana jest z ograniczeniami wynikającymi z tego, że sygnał BOLD stanowi jedynie pośrednią miarę aktywności neuronów.
Stwierdzono znaczącą zależność pomiądzy poziomem kortyzolu a jakością wykonywania zadań podczas badania fMRI. Oznacza to, że uzasadnione jest włączenie stężenia kortyzolu w osoczu do analizy przy pomocy tej metody.

(0)
Reklama
Komentarze