Zaloguj
Reklama

Poziom opieki kardiologicznej nad chorymi na schizofrenię

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • British Journal of Psychiatry 2009; 195: 545–550

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Poziom opieki kardiologicznej nad chorymi na schizofrenię
Fot. medforum
(5)

Pacjenci ze schizofrenię częściej chorują na serce.

Reklama

Do niedawno brakowało badań dotyczących standartów opieki nad chorymi na schizofrenię pacjentami z chorobami serca i naczyń przeprowadzonych na obszarach objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Stephen Kisely z Uniwersytetu Dalhousie w Halifax (Kanada) i współpracownicy przeprowadzili niedawno analize danych odnoszących się do kilkudziesięciu tysięcy osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca lub udaru.

Zgodnie z publikacją w grudniowym numerze czasopisma "British Journal of Psychiatry" pacjenci ze schizofrenią pomimo większej śmiertelności z przyczyn kardiologicznych rzadziej byli leczeni specjalistycznymi procedurami takimi, jak cewnikowanie serca czy arteriografia mózgowonaczyniowa. Autorzy badań zalecają, by lekarze byli lepiej przygotowani do opieki nad osobami z omawianą chorobą umysłową.

Reklama
(5)
Komentarze