Zaloguj
Reklama

Poziomy malondwualdehydu u stabilnych chronicznych pacjentów cierpiących na schizofrenię

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


(0)

MDA wykazuje okołoroczny rytm powstawania z wyższymi poziomami w lipcu i niższymi w styczniu.

Malondwualdehyd (MDA) jest powszechnym markerem biologicznym stresuoksydacyjnego w badaniach schizofrenii. Data odnośnie poziomów MDA sąkontrowersyjne. Celem opublikowanych niedawno na Drugim MiędzynarodowymKongresie Psychiatrii Biologicznej badań przeprowadzonych przez ArmandoMorerę i współpracowników było zbadanie poziomu MDA u cierpiących naschizofrenię. Próbka składała się z 23 stabilnych chronicznychpacjentów chorych na schizofrenię. Poziom MDA w surowicy zostałwyznaczony przez substancję reagującą z kwasem tiobarbiturowym (TBARS),zgodnie z metodą Ohkaby i współpracowników. Próbka składała się z 15mężczyzn i 8 kobiet cierpiących na schizofrenię (wiek opowiednio:42,8ą15,4 i 54,9ą16,2, p=0,106). Nie było różnic pomiędzy poziomami MDAu mężczyzn i kobiet w styczniu i lipcu. Nie było relacji pomiędzywiekiem i poziomami MDA w lipcu lub styczniu. Poziomy MDA w osoczu byłyznacząco wyższe (p<0,02) w lipcu niż w styczniu (odpowiednio2,5ą1,21 i 1,6ą0,51). Ta zmienność w poziomach MDA powinna być branapod uwagę przy badaniu tej dziedziny.

(0)
Reklama
Komentarze